Tuesday, March 4, 2014 | By: PIBG SESTA

MESYUARAT AGUNG PIBG SESTA KALI KE- 4

Semua ibu bapa /penjaga kepada pelajar-pelajar SESTA dijemput hadir ke Mesyuarat Agung PIBG Kali Keempat :

Tarikh : 30 Mac 2014 (Ahad)
Masa  :  2. 00 petang
Tempat : Dewan SESTA

Semoga kehadiran tuan/puan dapat memeriahkan lagi mesyuarat kali ini.

ATURCARA MESYUARAT :

2.00 p.m. : Pendaftaran ahli
2.30 p.m. : Mesyuarat dimulakan
i) Pembacaan doa
ii) Ucapan aluan Yang DiPertua PIBG sesi 2013/2014
iii) Ucapan aluan Penasihat PIBG
iv) Membentang dan menerima Minit Mesyuarat Agung PIBG kali kedua
v) Membentang dan menerima Laporan Aktiviti PIBG sesi 2013/2014 dan pembentangan program akademik
vi) Membentang dan menerima Penyata Kewangan PIBG berakhir pada 31 Disember 2013
vii) Membubarkan Jawatankuasa PIBG sesi 2013/2014
viii) Melantik Pengerusi Mesyuarat sementara
ix) Memilih Ahli Jawatankuasa PIBG dan juruaudit dalaman PIBG bagi sesi 2014/2015
x) Membentang dan membahaskan usul/usul-usul (jika ada)
xi) Hal-hal lain

4.20 p.m. : Ucapan penangguhan

4.30 p.m. : Perasmian penutup